Personu datu aizsardzība

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) nolikumā ir noteiktas Aģentūras tiesības pieprasīt un saņemt no fiziskām un juridiskām personām Aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju. Ārējie normatīvie akti nosaka, kādus dokumentus persona iesniedz Aģentūrā, pieprasot nepieciešamo pakalpojumu.

No Aģentūras statistikas datiem nav iespējams identificēt konkrētu fizisku personu.

Personai ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi Aģentūrā.

 

Aģentūras datu aizsardzības speciāliste/auditore Inese Ķirša (tālr.29907457, inese.kirsa@siva.gov.lv).