Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/116
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Šujmašīnu remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 66,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: līdz 2013.gada 30.novembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 08.11.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 08.11.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "NORSE NK", līgumcena LVL 66,12 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_116_p.docx