Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/118
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Krāsu un palīgmateriālu apdrukas (sietspiedes) darbiem iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 948,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 68, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 30.11.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņešanas datums: 21.11.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 21.11.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RADOŠO DARBU GALERIJA", līgumcena LVL 925,40 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_118_p.docx