Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/119
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Inventāra (mazā sadzīves tehnika) iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 164,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 30.11.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemsanas datums: 21.11.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 21.11.2013. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE", līgumcena LVL 152,15 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_119_p.docx