Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/123
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Projektora un projektora ekrāna iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 943,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: līdz 2013.gada 13.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Piedāvājumu iesniegšana līdz 05.12.2013. plkst.10:00; Lēmuma pieņemšana 05.12.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "ULRO", līgumcena LVL 930,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_123_p.docx