Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste, L.Aizstrauta, tālrunis 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/126
Iepirkuma priekšmets un apjoms: OCTA apdrošināšana transporta līdzekļiem
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1067,00
Līguma izpildes vieta: Iepirkuma uzvarētāja norādītajā vietā (birojā)
Līguma izpildes termiņš: 2014.gada 23.marts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Piedāvājumu iesniegšana līdz 10.12.2013. plkst.10:00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_126.docx