Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/127
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Skuju ekstrakta iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 5122,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 02.01.2014. līdz 31.12.2015.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 13.01.2014; Piedāvājumu iesniegšana līdz 16.12.2013. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Iepirkums pārtraukts, jo vienīgajam pretendentam ir ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_127_p.docx