Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/128
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektronisko kases aparātu apkopes un remonti
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1654,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr. 71, Dubultu pr. 59, Slokas ielā 68, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: No 01.01.2014. līdz 31.12.2015.
Lēmuma pieņemšanas datums: Piedāvājumu iesniegšana līdz 12.12.2013. plkst. 10:00; lēmuma pieņemšana 12.12.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Akciju sabiedrība "LATINTERTEHSERVISS", līgumcena EUR 1571,45 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_128_p.docx