Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/130
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Grāmatvedības programmatūras HORIZON uzturēšana: konsultācijas un konfigurācijas darbi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2134 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Līgatnes ielā 6, Jūrmalā un Dubultu prospektā 71, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: No 01.01.2014. līdz 31.12.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Piedāvājumu iesniegšana līdz 13.12.2013. plkst. 10:00; Lēmuma pieņemšana 13.12.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TBM”, līgumcena EUR 2100,00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_130_p.docx