Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/135-Z
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 279,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Līdz 20.12.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Piedāvājumu iesniegšana līdz 17.12.2013. plkst. 10:00; Lēmuma pieņemšana 17.12.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Par iepirkuma priekšmeta 1.daļu: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AG Technology", līgumcena LVL 24,23 bez PVN; Par iepirkuma priekšmeta 2.daļu: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRĀNA Ko", līgumcena LVL 145,00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_135_Z_p.docx