Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/136-Z
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Galdu un krēslu iegāde grupu nodarbībām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 624,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Līdz 20.12.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Piedāvājumu iesniegšana līdz 18.12.2013. plkst. 10:00; Lēmuma pieņemšana 18.12.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: AS "AJ PRODUKTI", līgumcena LVL 624,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_136_Z_p.docx