Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/132
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Programmatūras "4Hotel" un "4Restaurant" uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 14 229 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Dubultu pr.59, Slokas 68, Slokas 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 02.01.2014. līdz 31.12.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Līdz 17.12.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4 SOLUTIONS", līgumcena EUR 14188,24 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Ligums_Nr.SIVA_2013_132.PDF
Protokols_Nr.4_(Lemuma_pien.)_izraksts.docx