Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/155
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ugunsdrošības vārstu uzstādīšana ventilācijas sistēmām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2850,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma parakstīšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 10.01.2014.; piedāvājumu iesniegšana līdz 10.01.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALANG-P", līgumcena EUR 2609,72 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_155_p.docx