Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta, Iepirkumu nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/149
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tehniskā skabekļa un propāna-butāna iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR356,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Pakalpojuma sniedzēja norādītajā vietā
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 30.12.2014.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmums 10.01.2014. iepirkums pārtraukts; līdz 10.01.2014. plkst.10.00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_149.docx