Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/153
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Audzēkņu apdrošināšana prakses laikā
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR414,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Pakalpojuma sniedzēja norādītajā vietā
Līguma izpildes termiņš: no 2014.gada 21.aprīļa līdz 2015.gada 20.jūnijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 10.01.2014.; līdz 10.01.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Apdrošināšanas akciju sabiedrība ,,BALTA", līgumcena EUR 138,49 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_153.docx