Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/09ESForcavi
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Projekta apmācību semināra organizēšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Kopejā līgumcena EUR 202,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 2014.gada 29.janvārī
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 23.01.2014.; līdz 23.01.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Pekuss Restorāns Laiks, līgumcena EUR 196.00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_09.docx