Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/14
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Supervizora pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1200,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.05.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 03.02.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 03.02.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Holidays", līgumcena EUR 1020,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_14_p.docx