Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/25
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ziedu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 712,00
Līguma izpildes vieta: Piegādātāja norādītajā ziedu tirdzniecības vietā atbilstoši iepirkuma instrukcijai
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 12.02.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 12.02.2014. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola", līgumcena EUR 687,10 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_25_p.docx