Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/39
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Saimniecības preču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 4126,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 30.12.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 19.03.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 10.03.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA SEILE 1.daļa EUR 2808,97 bez PVN; SIA Prodlex 2.daļa EUR 393,60 bez PVN; SIA SEILE 3.daļa EUR 510,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_39.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_Nr._SIVA_2014_39-1.PDF
Ligums_Nr._SIVA_2014_39-3.PDF
Ligums_Nr._SIVA_2014_39-2.PDF