Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/50
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mobilo sakaru nodrošināšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 711,00
Līguma izpildes vieta: saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 21.03.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 21.03.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2", līgumcena EUR 419,52 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_50_p.docx