Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/53
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Rehabilitācijas inventāra un cita mazvērtīgā inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1416,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 1(vienu) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: lēmums pieņemšanas datums 9.04.2014.līdz 19.03.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Baltmedika 1.daļa EUR 469,57; SIA Golan Group 2.daļa EUR 591,48; SIA Baltmedika 3.daļa EUR 240,00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx