Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/48
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas un Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas pieaugušām personām un bērniem uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6336,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 19.03.2014.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 12.03.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIVI grupa", līgumcena EUR 6336,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Protokols_Nr.5_izraksts.docx
Ligums_Nr._SIVA_2014_48.PDF