Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/54
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Degvielas iegāde autotransportam
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 28233,00
Līguma izpildes vieta: Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās (DUS) atbiltoši iepirkuma Tehniskai specifikācijai
Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 31.03.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 31.03.2014. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: 1. SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia", līgumcena 1.daļai EUR 23718,00 bez PVN; 2.daļai EUR 856,80 bez PVN; 3.daļai EUR 863,20 bez PVN. 2. Akciju sabiedrība "VIRŠI-A", līgumcena 4.daļai EUR 841,60 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_54_p.docx
Protokols_Nr.4_(Lemuma_pien.)_54_IZRAKSTS.docx
Ligums_Nr._SIVA_2014_54-4.PDF
Ligums_Nr._SIVA_2014_54-1.PDF
Ligums_Nr._SIVA_2014_54-2.PDF
Ligums_Nr._SIVA_2014_54-3.PDF