Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/56
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Televizoru iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1913,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma slēgšanas brīža līdz 30.04.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 31.03.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 31.03.2014. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALITO", līgumcena EUR 1911,70 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx