Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/59
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Funkcionālās gultas ar matraci iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1594,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 08.04.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 08.04.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Slēgta akciju sabiedrība "SLAUGIVITA", līgumcena EUR 1594,00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_59_p.docx