Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/60
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Baseina remonts un iekārtu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2846,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 12.maijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 10.04.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 10.04.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA R.A. Kaspari, līgumcena EUR 2845,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_60_p.docx