Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/73
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ventilācijas sistēmas pilnveidošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 9345,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 30.06.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 26.05.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 15.05.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVA NMP", līgumcena EUR 3398,40 bez PVN par iepirkuma priekšmeta 2.daļu. Iepirkums par iepirkuma priekšmeta 1.daļu pārtraukts, jo par 1.daļu netika saņemti piedāvājumi.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_73_p.docx
Protokols_Nr.5_(Lemuma_pienems.)_73_IZRAKSTS.docx
Ligums_Nr._SIVA_2014-73.PDF