Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/74
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Videonovērošanas kameras iegāde un uzstādīšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 427,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas vienu mēnesi.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 12.05.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 12.05.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiroparks", līgumcena EUR 192,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx