Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/68
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Transportlīdzekļu kontroles sistēmas noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2134,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71 un 59, Slokas iela 61 un 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 1 gads no līguma noslēgšanas un iekārtu uzstādīšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 14.05.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 14.05.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: "GSM Apsardze" SIA, līgumcena EUR 1170,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_68_p.docx