Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/71
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pērļu vannas gaisa restu un kompresoru iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 3671,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 15.jūnijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 21.05.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 15.05.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Trautwein GmbH, līgumcena EUR 3246.00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx