Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/78
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ventilācijas sistēmas papildināšana veļas mājai
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2561,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas ielā 61, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 28.05.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 28.05.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABUS AVK", līgumcena EUR 2555,48 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_78_p.docx