Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/83
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Avio biļetes iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 330,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 2014.gada 27.jūnijs
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 06.06.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 06.06.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "Vanilla Travel", līgumcena EUR 321,03
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_83_p.docx