Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/86
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Siltumtrases remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 615,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas ielā 61, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 19.06.2014. Piedāvājumu iesniegšana līdz 19.06.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARTNERI "OZOLIŅŠ & BĀLIŅŠ"", līgumcena EUR 614,22 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_86_p.docx