Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/89
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mūzikas atskaņošanas iekārtas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 245,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.jūlijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 20.06.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 20.06.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Iepirkums pārtraukts, jo netika saņemti piedāvājumi.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_89_p.docx