Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/94
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Reprezentācijas materiālu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 400,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No iepirkuma rezultātu paziņošanas dienas līdz 30.07.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums:28.07.2014.; Līdz 23.07.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Labdruka, līgumcena EUR 376,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_94_p.docx