Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/102
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Siltuma un ūdens skaitītāju uzstādīšana Slokas iela 61, Jūrmalā
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 450
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 26.septembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemšanas datums 12.08.2014.; līdz 12.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SPS-UNE, līgumcena EUR 332,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx