Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/96
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektroenerģijas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 70200,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59, Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 30.septembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 25.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību INTER RAO LATVIJA, līgumcena EUR 67600,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
NAV