Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/119
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ugunsaizsardzības automātiskās sistēmas remonts Dubultu prospektā 71
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 1000
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.oktobrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 16.09.2014.;līdz 16.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AP-HELP, līgumcena EUR 999,59 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx