Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/124
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Kanalizācijas akas remonts Slokas ielā 68, Jūrmalā
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra,Slokas iela 68,Jūrmala.
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 2 (divi) mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmums Pārtraukt iepirkumu 23.09.2014.;līdz 23.09.2014. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_(Izraksts)_124.docx