Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/129
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tipogrāfijas darbi- veidlapu maketēšana un drukāšana, vizītkaršu izgatavošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 4560,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 09.10.2014. Protokols Nr.6;līdz 29.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ULMA,1.d. līgumcena EUR 1650,60bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LGV,2.d. līgumcena EUR 180,00bez PVN;IK Edijs Udālovs,3.d. līgumcena EUR 390,00bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ULMA,4.d. līgumcena EUR 157,00bez PVN. ;
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_(IZRAKSTS).docx
Protokols_Nr.6(IZRAKSTS).docx
Ligums_129-1.docx
Ligums_129-2.docx
Ligums_129-3.docx
Ligums_129-4.docx