Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/121
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektrisko plīšu un ledusskapju iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 7920,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr. 59, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 01.10.2014. Protokols Nr.4;līdz 29.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SEILE, līgumcena EUR 7864,70 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Ligums.PDF
Protokols_Nr.4(Izraksts).docx