Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/130
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Logu demontāžas un nomaiņas pakalpojumi Slokas ielā 61, Jūrmalā
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 7000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 30 (trīsdesmit) dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 03.10.2014.Protokols Nr.3;līdz 30.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību GLASMET, līgumcena EUR 6952,25 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Izraksts).docx
ligums.pdf