Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/131
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Garāžas vārtu demontāžas un nomaiņas pakalpojumi Slokas ielā 61, Jūrmalā
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 9000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 30 (trīsdesmit) dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 03.10.2014., Protokols Nr.3.;līdz 30.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Kalo Būve, līgumcena EUR 5915,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Izraksts).docx
Ligums_Kalo_Buve.pdf