Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/127
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektrospuldžu, elektropreču un elektromateriālu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 4411,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra,Slokas iela 61,Jūrmala.
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 14.10.2014., Protokols Nr.5; līdz 30.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ATTA-1, līgumcena EUR 2947,30 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5(Izraksts).docx
Ligums.pdf