Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/132
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Karstā ūdens tvertnes ar sildelementu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 9200,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 2 (divi) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņēmts 17.10.2014.;līdz 10.10.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību KMJ, līgumcena EUR 5600,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Izraksts).docx
Liguma_izraksts.pdf