Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/138
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Liftu tehniskā apkalpošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 11611,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 03.11.2014. Protoklos Nr.4;līdz 20.10.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltijas tehnika un vide, līgumcena EUR 5076,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Izraksts).docx
Ligums_izraksts_138.pdf