Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/136
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Automašīnu pielagošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 1000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Pakalpojumu sniedzēja telpās
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 28.novembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 30.09.2014.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vanags Transports, līgumcena EUR 665,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Vanags_136.pdf