Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/122
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mēbeļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Dubultu prospekts 59, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmums pieņemts iepirkumu pārtraukt 05.11.2014.Protokols Nr.2;līdz 14.11.2014. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_(Izraksts).docx