Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/149
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mēbeļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 21197,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Dubultu prospekts 59, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 27.11.2014. Protokols Nr.5;līdz 19.11.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rimteks,1.d. līgumcena EUR 1968,00 bez PVN,Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bolderāja serviss, 3.d.līgumcena EUR12957,60 bez PVN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ĒTOSS mēbeles,4.d.līgumcena EUR 1109,91 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5(Izraksts).docx
Ligums_Bolderaja_serviss_-_28.11._-_Izraksts.docx
Ligums_ETOSS_28.11._-_Izraksts.docx
Ligums_Ritmeks_28.11._-_Izraksts.docx