Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Arturs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/156
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 16000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra,Slokas iela 61,Jūrmala.
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 2.12.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3RO, līgumcena EUR 15960,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Lemuma_pien.)_-_IZRAKSTS.docx
Ligums_156_-_IZRAKSTS.docx